روند سفارش در ایفانت     برای مشاهده قیمت های طراحی سایت کلیک کنید     برای اینکه بدانید برتری ایفانت نسبت به رقبا چیست کلیک کنید     برای مشاهده نمونه کارها کلیک کنید     برای برآورد هزینه یا ثبت سفارش کلیک نمایید     برای اینکه بدانید چطور می شود به خرید اینترنتی از ایفانت اعتماد کرد کلیک کنید

آموزش مهندسی معکوس

آموزش-مهندسی-معکوسآموزش مهندسی معکوس چیست:

طراحی اتاق پاک راهی نخسه برداری  یک طراحی به کمک مهندسی معکوس و مجدد بازسازی آن بدون مشکل نخسه برداری رایت و رازهای  تجاری در مرتباط با ایده های اصلی بوده است.

این مقاله به توضیحاتی مفصل در مورد آموزش مهندسی معکوس می پردازد وهدف آن افزایش آگاهی شما در این زمینه می باشد.

 

طراحی محل پاک به عنوان دفاع در برابر نقض قانون ها کپی رایت و اسرار تجاری خوب بود ه است بخاطر که به اختراع تنها استوار بوده است

این مقاله به توضیحاتی مفصل در مورد آموزش مهندسی معکوس می پردازد وهدف آن افزایش آگاهی شما در این زمینه می باشد..

به طور معمول، طراحی اتاق پاک با داشتن شخصی که سیستم را برای طراحی دوباره بررسی می‌کند، انجام می‌گیرد و آن شخص مشخصات و خصوصیات سیستم مد نظر را می‌نویسد.

این خصوصیات سپس به کمک یک وکیل بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ مورد کپی رایت را شامل نمی‌شود. این خصوصیات سپس توسط یک تیم بدون هیچ ارتباطی با تحلیلگر اصلی اجرا می‌شود.

یک مثال معروف این است که محصولات داده کلمبیا برای اولین بار یک کپی از کامپیوترهای IBM را از طریق اجرای اتاق پاک BIOS آن ساخت.ReactOS یک سیستم عامل منبع باز است

این مقاله به توضیحاتی مفصل در مورد آموزش مهندسی معکوس می پردازد وهدف آن افزایش آگاهی شما در این زمینه می باشد.

که از اتاق پاک مهندسی معکوس اجزای ویندوز ساخته شده است.
مهندسی معکوس در سه‌بعدی سازی

مهندسی معکوس سه‌بعدی سازی، هنر تبدیل ابر نقاط به مدل سه‌بعدی CAD میباشد. ابر نقاط مجموعه سه‌بعدی از نقاط است که خصوصیات سطح خارجی یک شیئ را توصیف میکنند.

این نقاط از آنالیز محیط پیرامون شیئ و جمعآوری اطلاعات از شکل ظاهری آن به کمک یک اسکنر سهبعدی به دست میآیند. تکنولوژی به کار رفته در جمع‌آوری اطلاعات از سطح شکل، در دو نوع تماسی

و بدون تماس میباشد. در حالت تماسی از دستگاههای (CMM (Coordinate Measuring Machine و در حالت بدون تماس از لیزر و نور ساخت یافته استفاده میشود.
این مقاله به توضیحاتی مفصل در مورد آموزش مهندسی معکوس می پردازد وهدف آن افزایش آگاهی شما در این زمینه می باشد.
Reverse engineering 1.png

در فرایند مهندسی معکوس، ابتدا بر روی نقاط، یک مش سهگوش ایجاد میشود. این مش، توپولوژی اصلی مدل نهایی را ارائه میدهد. در مرحله بعد از تقسیم مش به نواحی کوچکتر و یا روشهای

دیگر، یک سطح ساده تخمینزده میشود. این سطوح تا جایی که از زیبایی و سازگاری آنها اطمینان حاصل شود، پیراسته شده و به هم متصل میشوند و در نهایت مدل اصلی را ایجاد میکنند.

محیط کاری (Digitized Shape Editor (DSE در آغاز چرخه

مهندسی معکوس CATIA قرار دارد. این محیط به عنوان یک ابزار قدرتمند برای خواندن، وارد کردن، اعمال فرایندهای مختلف بر روی ابر نقاط و تولید مش مورد استفاده قرار میگیرد. خروجی این محیط میتواند در محیطهای  و یا Surface Machining به کار رود و یا به صورت فرمتهای مختلف تبدیل شود.

این مقاله به توضیحاتی مفصل در مورد آموزش مهندسی معکوس می پردازد وهدف آن افزایش آگاهی شما در این زمینه می باشد.